o

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PR

0797.117.447

BẢNG GIÁ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PR

 • ĐÁNH GIÁ VẤN ĐỀ CỦA HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PR

 • Cung cấp đầy chính xác các thông tin về doanh nghiệp
 • Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động pr
 • Lựa chọn công cụ nghiên cứu hợp lý
 • Xác định mục đích và mục tiêu cụ thể
 • Xác định các đối tượng của chiến dịch
 • Xác định thông điệp muốn truyền tải
 • Lên kế hoạch truyền thông
 • Phân bổ nguồn nhân lực hiệu quả

MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PR

1. 1 Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược PR

Tóm tắt ngắn gọn về doanh nghiệp
Xác định yếu tố ảnh hưởng
Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu

1. 2 Xác định nguồn dạng dữ liệu và phương pháp thu thập tt

Xác định nguồn dạng dữ liệu
Phương pháp thu thập thông tin

1. 3 Xác định thang đo lường, đánh giá và thiết kế bảng câu hỏi

Xác định thang đo lường và đánh giá
Thiết kế bảng câu hỏi

1. 4 Chọn mẫu xử lý, phân tích kết quả và đề xuất giải pháp

Chọn mẫu
Xử lý phân tích kết quả
Đề xuất giải pháp

Click vào đường link bên dưới để xem chi tiết về dịch vụ hoạch định chiến lược PR tại DAKsystem

Xin chân thành cảm ơn!

3 thoughts on “Bảng giá hoạch định chiến lược PR

 1. tiredaY says:

  If you re looking for a performance enhancing supplement that can help you get bigger, stronger, and leaner, you may be interested in YK 11 buy cialis 5mg daily use voriconazole will increase the level or effect of esomeprazole by affecting hepatic enzyme CYP2C19 metabolism

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline Công ty TNHH DAK SYSTEM