o

XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

0797.117.447

BẢNG GIÁ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

  • CÁC VẤN ĐỀ CỦA XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

  • Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu
  • Xác định nguồn dạng dữ liệu
  • Xác định phương pháp thu thập thông tin
  • Xác định thang đo lường đánh giá
  • Thiết kế bảng câu hỏi
  • Chọn mẫu, xử lý phân tích kết quả
  • Đề xuất giải pháp
  • Và còn nhiều vấn đề khác

MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

1. 1 Lập kế hoạch các bước

Xác định các bước xây dựng thương hiệu
Nêu rõ mục tiêu trong mỗi bước
Lên kế hoạch phân bố thời gian cho từng bước

1. 2 Tiến hành nghiên cứu phân tích

Nghiên cứu phân tích doanh nghiệp
Nghiên cứu phân tích thị trường

1. 3 Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu

Tên doanh nghiệp
Logo

Bao bì

Sologan
Hình ảnh đại diện
Website

Click vào đường link bên dưới để xem chi tiết về dịch vụ xây dựng phát triển thương hiệu tại DAKsystem

Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline Công ty TNHH DAK SYSTEM