o

TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP

0797.117.447

BẢNG GIÁ TRUYỀN THÔNG MARKETING

  • CÁC VẤN ĐỀ CỦA TRUYỀN THÔNG MARKETING

  • Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu
  • Xác định nguồn dạng dữ liệu
  • Xác định phương pháp thu thập thông tin
  • Xác định thang đo lường đánh giá
  • Thiết kế bảng câu hỏi
  • Chọn mẫu, xử lý phân tích kết quả
  • Đề xuất giải pháp
  • Và còn nhiều vấn đề khác

MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ TRUYỀN THÔNG MARKETING

1. 1 Hình thành mô hình tổ chức

Xác định và lên ý tưởng mô hình
Hệ thống/ kênh truyền thông
Quá trình quyết định mua trong truyền thông của người tiêu dùng

1. 2 Thiết kế chiến lược truyền thông sáng tạo

Thiết lập mục tiêu truyền thông
Sáng tạo thông điệp truyền thông

Thực hiện chiến lược truyền thông sáng tạo

Xác định thang đo lường và đánh giá
Thiết kế bảng câu hỏi

1. 3 Triển khai kế hoạch truyền thông tích hợp

Chọn mẫu
Xử lý phân tích kết quả
Đề xuất giải pháp

Click vào đường link bên dưới để xem chi tiết về dịch vụ truyền thông marketing tích hợp tại DAKsystem

Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline Công ty TNHH DAK SYSTEM