PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

07.7228.7228

BẢNG GIÁ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  • CÁC CHỈ TIÊU CỦA PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  • Chỉ tiêu số lượng
  • Chỉ tiêu chất lượng
  •  Chỉ tiêu tuyệt đối
  • Đẩy mạnh doanh thu
  • Chỉ tiêu tương đối
  • Chỉ tiêu bình quân
  • Chỉ tiêu về doanh thu
  • Và một số các chỉ tiêu khác

MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. 1 Phương pháp thu thập dữ liệu

Lập kế hoạch điều ra
Lựa chọn phương pháp phù hợp
Thiết kế nội dung

1. 2 Phân tích dữ liệu

Phân tích đối thủ cạnh tranh

1. 3 Lập kế hoạch marketing

Thiết lập mục tiêu
Xây dựng và thực hiện kế hoạch

1. 4 Trải nghiệm người dùng chuyển đổi

Trải nghiệm người dùng và chuyển đổi số
Giữ chân khách hàng
Cá nhân hóa

Click vào đường link bên dưới để xem chi tiết về dịch vụ phân tích hoạt động kinh doanh tại DAKsystem

Xin chân thành cảm ơn!

Hotline Công ty TNHH DAK SYSTEM