o

NGHIÊN CỨU MARKETING

0797.117.447

BẢNG GIÁ NGHIÊN CỨU MARKETING

  • CÁC VẤN ĐỀ CỦA NGHIÊN CỨU MARKETING

  • Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu
  • Xác định nguồn dạng dữ liệu
  • Xác định phương pháp thu thập thông tin
  • Xác định thang đo lường đánh giá
  • Thiết kế bảng câu hỏi
  • Chọn mẫu, xử lý phân tích kết quả
  • Đề xuất giải pháp
  • Và còn nhiều vấn đề khác

MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ NGHIÊN CỨU MARKETING

1. 1 Tổng quan về hoạt động của doanh nghiệp

Tóm tắt ngắn gọn về doanh nghiệp
Sản phẩm hay dịch vụ chủ yếu
Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu

1. 2 Xác định nguồn dạng dữ liệu và phương pháp thu thập tt

Xác định nguồn dạng dữ liệu
Phương pháp thu thập thông tin

1. 3 Xác định thang đo lường, đánh giá và thiết kế bảng câu hỏi

Xác định thang đo lường và đánh giá
Thiết kế bảng câu hỏi

1. 4 Chọn mẫu xử lý, phân tích kết quả và đề xuất giải pháp

Chọn mẫu
Xử lý phân tích kết quả
Đề xuất giải pháp

Click vào đường link bên dưới để xem chi tiết về dịch vụ nghiên cứu chiến lược marketing tại DAKsystem

Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline Công ty TNHH DAK SYSTEM