NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC MARKETING

Nghiên cứu marketing là các kỹ năng thu thập, xử lý và phân tích thông tin, giải quyết từng vấn đề marketing của doanh nghiệp. Tiến trình nghiên cứu marketing mà một doanh nghiệp cần phải triển khai trên thực tế, bao gồm: xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu; thiết kế dự án nghiên cứu chính thức và thực hiện thu thập thông tin xử lý và phân tích thông tin trình bày và báo cáo kết quả nghiên cứu.

KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC MARKETING TẠI DAKSYSTEM

KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC MARKETING TẠI DAKSYSTEM

Theo các nhà nghiên cứu thì có năm yếu tố chủ yếu quyết định chất lượng dịch vụ. Các yếu tố này được xếp thứ tự theo tầm quan trọng được khách hàng đánh giá

  • Mức độ tin cậy. Khả năng đảm bảo dịch vụ  một cách chắc chắn và chính xác.
  •  Thái độ nhiệt tình.Sẵn sàng giúp đỡ khách hàng và đảm bảo dịch vụ nhanh chóng.
  • Sự đảm bảo. Trình độ chuyên môn, thái độ ứng xử của nhân viên
  • Sự thông cảm. Thái độ quan tâm và đồng cảm với khách hàng.
  • Yếu tố hữu hình, như các phương tiện vật chất, trang thiết bị, con người…

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI

Không có gì chân thực hơn bằng những ý kiến phản hồi của các khách hàng đã sử dụng dịch vụ Nghiên cứu chiến lược marketing tại DAKsystem