HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX tại DAKSYSTEM

DAKsystem sử dụng hệ điều hành linux dùng để điều hành, quản lý các thiết bị phần cứng và tài nguyên phần mềm trên máy tính.

HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX CÓ GÌ NỔI BẬT

LIÊN HỆ SỬ DỤNG LINUX TẠI DAKSYSTEM